SPRZEDAŻ BILETÓW
*** Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, ul. Wojska Polskiego 4, tel.: 81 886 20 24
*** Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00–18:00 oraz na pół godziny przed każdym koncertem w miejscu jego odbywania się.
*** Bezpłatne wejściówki dla osób uprawnionych do odbioru wyłącznie w kasie Domu Chemika.
*** Sprzedaż biletów i wydawanie bezpłatnych wejściówek rozpocznie się 5 listopada 2018.

CENY BILETÓW
*** Na każdy z koncertów — 15 zł.
*** Przy zakupie co najmniej 3 biletów na różne koncerty przez jedną osobę — cena jednego biletu wynosi 10 zł.
*** Akredytowani dziennikarze — wstęp wolny na wszystkie koncerty.
*** Dzieci, uczniowie, studenci, emeryci, renciści, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Klubu Seniora — wstęp wolny na wszystkie koncerty, po okazaniu odpowiedniego dokumentu.